Dla pacjenta

 

Proszę zapoznać się z metodami, które wykorzystuję w swojej pracy. Zamieściłem tutaj również najczęściej zadawane pytania, aby rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości. Jeżeli są jakieś pytania proszę skontaktować się telefonicznie. Zapraszam serdecznie na rehabilitację.

Nr kontaktowy +48 790 634 805

Pozdrawiam,

Mgr Sebastian Gruszecki

 

Najczęściej zadawane pytania

Wizyta składa się z obszernego wywiadu, badania diagnostycznego, testów funkcjonalnych, ustalenia planu leczenia, zaleceń dla pacjenta oraz terapii.

Pierwsza wizyta trwa ok 1h. W czasie trwania pierwszej wizyty prowadzona jest szczegółowa diagnostyka, która posłuży nam do ustalenia przebiegu procesu rehabilitacji. Po zdiagnozowaniu pacjenta wybieram najbardziej efektywną metodę dla danego schorzenia. Kolejne wizyty trwają krócej ok 30-45min  gdzie prowadzona jest czynna rehabilitacja na podstawie postawionej diagnozy.

Na długość przebiegu leczenia składa się wiele czynników. Są to czynniki takie jak: rodzaj schorzenia, stadium, w którym się znajduje ( ostre, przewlekłe, chroniczne ), choroby współistniejące oraz zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny.

Pacjenci znajdujący się w fazie „ostrej” schorzenia ( początkowym stadium) zazwyczaj potrzebują mniej wizyt. Po 2-3 terapiach odczuwają znaczną ulgę lub całkowite zniesienie dolegliwości bólowych. Czasami wystarczy jedno spotkanie aby ustąpiły dolegliwości bólowe

Pacjenci znajdujący się w fazie „przewlekłej” potrzebują tych wizyt od 3-5. Natomiast pacjenci chroniczni, u których występują długotrwałe zmiany w organizmie potrzebują tych wizyt więcej, co nie wyklucza tego, że po pierwszych sesjach pacjent może odczuć ulgę.

Jeśli posiada Pan/Pani dokumentację związaną z Pańskim schorzeniem proszę zabrać ze sobą na wizytę.

 

Metody

Anatomy Trains

Podstawowym założeniem w nowym spojrzeniu jest to, że ludzkie ciało nie funkcjonuje w częściach. Koncepcje pojedynczych mięśni i oddzielonych organów zostały stworzone za pomocą noża. W żywym organizmie ten rozdział nie istnieje. Wszystko jest ze sobą połączone i razem tworzy funkcjonalną, żywą jednostkę.

Anatomy Trains jest mapą podłużnych połączeń w sieci powięziowej ciała. Założenie jest proste – podążać za ciągłością mięśnia i powięzi w poszukiwaniu linii napięcia, które przedłużają pojedynczy mięsień biegnąc poprzez poszczególne segmenty ciała. Te podłużne linie dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji.

 

Anatomy trains pomaga rozwiązywać trwale takie problemy jak:

 • bóle krÄ™gosÅ‚upa
 • bóle stawów
 • bóle i dyskomfort mięśniowy
 • niewÅ‚aÅ›ciwe wzorce ruchowe
 • wady postawy
 • sztywność
 • bóle gÅ‚owy
 • nadmiernie skumulowane napiÄ™cie w ciele spowodowane przeciążeniami
 • stany pourazowe
 • utrudniajÄ…ce ruch blizny
 • i wiele innych problemów zwiÄ…zanych ze zaburzeniami strukturalnymi ciaÅ‚a.

Jest to metoda diagnozowania  i leczenia manualnego, która powstała w 1874 roku. Jej twórca Andrew Taylor Still w 1892 roku założył pierwszą szkołę osteopatii.

Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała. A jego zadaniem jest przede wszystkim odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która z pozoru może nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami.

Osteopata pracuje w zdecydowanej mierze  poprzez system nerwowo-mięśniowo-szkieletowy, wykorzytując głównie terapię stawów, mięśni, powięzi, nerwów, naczyń oraz zwracając  szczególną uwagę na to, w jaki sposób organy wewnętrzne wpływają na cały system i jaki on ma wpływ na nie. W stawianiu diagnozy i planowaniu terapii bierze się pod uwagę także czynniki psychologiczne i aspekt socjalny

Główne zasady osteopatii

 • Organizm ludzki stanowi jedność
 • Budowa ciaÅ‚a oraz zachodzÄ…ce w nim procesy sÄ… wzajemnie powiÄ…zane zarówno w pÅ‚aszczyźnie strukturalnej jak i duchowo-psychicznej
 •  Organizm posiada wÅ‚asne mechanizmy samoleczenia i autoregulacji
 • Procesy lecznicze wynikajÄ… z powyższych trzech zasad
 • Osteopatia koncentruje siÄ™ przede wszystkim na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób.

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.

Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami. Efektem aplikacji jest pofałdowanie powierzchni skóry, co powoduje zwiększenie przestrzeni pomiędzy skórą właściwą a powięzią, a to usprawnia mikrokrążenie krwi i limfy oraz aktywuje procesy samoleczenia.
W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Szerokie zastosowanie Kinesiology taping przy takich dolegliwościach jak :

 • Bóle kolan (np. dolegliwoÅ›ci ze strony stawu rzepkowo-udowego),
 • dolegliwoÅ›ci bólowe barku, zapalenia pochewek Å›ciÄ™gnistych (np. w okolicy nadgarstka),
 • bolesność okolic przyczepów (np. Å‚okieć tenisisty, ostroga piÄ™towa),
 • stan po skrÄ™ceniach i zwichniÄ™cia stawów,
 • dolegliwoÅ›ci ze strony Å›ciÄ™gna Achillesa,
 • obrzÄ™ki, niestabilność stawów, uszkodzenia mięśni, wiÄ™zadeÅ‚,
 • poprawa propriocepcji (lepsza stabilizacja i koordynacja),
 • usprawnienie procesów gojenia po urazach i operacjach (np. po rekonstrukcji wiÄ™zadeÅ‚ krzyżowych, lub szyciu Å›ciÄ™gna Achillesa).
 • podniesienie sprawnoÅ›ci i wydolnoÅ›ci a także zmniejszenie ryzyka kontuzji, podczas uprawiania sportu,
 • wskazania do drenażu limfatycznego – zaburzenia krążenia chÅ‚onki, obrzÄ™ki – wystÄ™pujÄ…ce z powodu choroby, po urazach lub w okresie ciąży.
 • dysfunkcje spowodowane nieprawidÅ‚owÄ… pracÄ… ukÅ‚adu receptorowo – mięśniowo

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe to specjalistyczne podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wielu zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym. Terapia nakierowana jest na tkanki miękkie, w szczególności powięzi okrywające mięśnie, organy i całe ciało człowieka. Jest to precyzyjne rozciąganie i rozluźnianie tkanek rozpatrujące problemy pacjenta w ujęciu całościowym. Zaburzenia w układzie powięziowym dotyczące współcześnie większości pacjentów objawiające się skróceniem tkanek i ich nadmiernym napięciem, mogą być przyczyną bólu i szeregu różnych objawów w różnych rejonach.

Efekty terapii są widoczne w znacznym zmniejszeniu dolegliwości bólowych oraz poprawie postawy ciała pacjenta. Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego z pozoru prosta technicznie pozwala na likwidowanie zrostów i sklejeń oraz usuwanie restrykcji i ograniczeń tkankowych w układzie mięśniowo-powięziowym.

Ten sposób pracy z ciałem jest skuteczny w leczeniu takich dolegliwości jak :

 • zespoÅ‚y bólowe krÄ™gosÅ‚upa
 • zespół zamrożonego barku, Å‚okieć tenisisty czy golfisty
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • napiÄ™ciowe bóle gÅ‚owy
 • wiele innych

Stephen Typaldos D.O. już w 1991 roku podczas swoich badań dokonał odkrycia taśmy spustowej (triggerband). Zauważył on, ze pacjenci niewerbalnie pokazują swoje dolegliwości. Bazujac na tych spostrzeżeniach zbudował nową metodę terapeutyczną FDM (Fascial Distortion Model). W metodzie tej podstawą postawienia diagnozy jest scalenie objawów klinicznych z mową ciała chorego, a finalnie podjęcie właściwej terapii.

Przyczyną fizycznych dolegliwości i ograniczeń funkcjonowania organizmu jest jedna lub więcej z sześciu możliwych typów dystorsji powięziowych.

Celem każdej interwencji według FDM jest anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły leczenie trwa krótko, zatem czas  rekonwalescencji zapewnia szybki  powrót do poprzedniej aktywności fizycznej.

Dzięki tej metodzie można w ciągu dosłownie kilku minut uzyskać pełna ruchomość ramienia, który był zamrożony, znika chroniczny ból, zaś sportowcy, którzy w wyniku kontuzji nabawili się zwichnięcia górnego stawu skokowego mogą powrócić do normalnego treningu.

Metoda FDM znajduje zastosowanie przy:

 • Ostrych bólach spowodowanych przez skrÄ™cenia i zwichniÄ™cia stawów
 • Urazach sportowych np. naciÄ…gniÄ™ciach wiÄ™zadeÅ‚, stÅ‚uczeniach, naderwaniach włókna mięśniowego, etc
 • Bólach pleców, krzyża, ramion i karku…
 • Ograniczeniach ruchomoÅ›ci
 • Objawach takich jak odrÄ™twienie lub mrowienie oraz sÅ‚abość/osÅ‚abienie lub niestabilność
  Pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym